Co to jest ASG?

20 kwietnia 2022

ASG, czyli AirSoft Gun jest grą zespołową, podczas której używane są repliki broni palnej. Repliki te wykonane są w skali 1:1, a broń wystrzeliwuje plastikowe kulki mające najczęściej średnicę 6 mm. Gra ta podobna jest do paintballu, ale także się od niego różni.

Czym jest AirSoft?

ASG to nazwa repliki broni, która może być używana podczas rozgrywek AirSoft Gun. Podczas rozgrywek obowiązują określone zasady, a każda z drużyn musi stworzyć swój plan taktyczny na podstawie miejsca rozgrywki, którym może być teren otwarty, np. las, lub teren zamknięty, np. stara fabryka.

Repliki broni to broń pneumatyczna, która nie wymaga posiadania pozwolenia

Zasady gry mogą ulegać zmianie, co zależne jest od uczestników oraz od organizatorów. Głównymi zasadami rozgrywek są:

  • ukończenie 16 lat,
  • używanie tylko replik ASG i przeznaczonej do nich amunicji,
  • zasłanianie oczu,
  • gra fair play.

Podczas gry zawodnicy strzelają do siebie. Osoba, która zostanie trafiona, schodzi na określony czas z pola walki. Ważne jest, aby podczas rozgrywki nie strzelać do osób, które nie biorą w niej udziału.

Rodzaje replik ASG

Repliki broni to broń pneumatyczna, która nie wymaga posiadania pozwolenia. Broń ta może być zrobiona z plastiku, metalu, stali lub aluminium, albo też ze wszystkich wymienionych materiałów. Głównymi rodzajami broni ASG są:

ASG to nazwa repliki broni, która może być używana podczas rozgrywek AirSoft Gun

  • broń sprężynowa – w tłoku znajduje się sprężone powietrze, dzięki któremu kulki mogą być wystrzelone. Aby tłok się rozpędził, potrzebny jest cylinder i sprężyna. Broń ta jest mało funkcjonalna, ponieważ po każdym strzale należy ją ręcznie przeładować, co powoduje, że rozgrywka nie jest płynna,
  • broń gazowa – do wystrzeliwania kulek używa się CO2 lub mieszaniny gazów. Pojemnik, w którym znajduje się gaz, umieszczony jest w kolbie i napełnia się go tak jak zapalniczkę,
  • broń elektryczna – pozwala na oddanie serii strzałów, a kulki wystrzeliwane są dzięki silnikowi elektrycznemu, który umieszczony jest w kolbie. Silnik ten naciąga sprężynę z tłokiem i uwalnia ją, co powoduje, że sprężone powietrze napędza kulkę. Silnik broni musi być ładowany przy użyciu kabla lub lamp solarnych.

Kto może brać udział w AirSoft Gun?

Co do wzięcia udziału w rozgrywce jedynym ograniczeniem jest wiek uczestników, który wynosi co najmniej 16 lat, choć dokładnie jest on ustalany przez organizatorów rozgrywki. Aby wziąć udział w grze, należy zaopatrzyć się w replikę broni oraz zastosować sprawdzoną ochronę oczu.

Replika broni może być używana tylko w miejscach do tego przeznaczonych, ponieważ w innych sytuacjach może prowadzić to do konsekwencji prawnych.